Maa Saraswati

Maa Saraswati

Yaa Kundendu tushaara haara-dhavalaa, Yaa shubhra-vastra’avritaa

Yaa veena-vara-danda-manditakara, Yaa shweta padma’asana

Yaa brahma’achyuta shankara prabhritibhir Devai-sadaa Vanditaa

Saa Maam Paatu Saraswati Bhagavatee Nihshesha jaadya’apahaa.

Shuklaam Brahmavichaara Saara paramaam Aadhyaam Jagadvyapinim,

Veena Pustaka Dhaarineem Abhayadaam Jaadya’andhakaara’apahaam

Haste Sphaatika Maalikam Vidadhateem Padmasane Sansthitaam

Vande taam Parmeshwareem Bhagavateem Buddhipradaam Shardam.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s